Szkolenia Rodo

Szkolenia pracowników to najważniejszy element ochrony danych osobowych i zazwyczaj od niego zaczynamy wdrożenie RODO. Najczęściej człowiek jest najsłabszym ogniwem przyczyniającym się do wycieku danych osobowych, a błąd pracownika może skutkować dotkliwą karą. Dlatego też każdy Administrator powinien uznać szkolenia za obowiązkowy element mający na celu zwiększanie świadomości. Działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty wymienione są jako jeden z głównych obowiązków inspektora ochrony danych (por. art. 34 RODO).

Nasze szkolenia mają na celu nie tylko omówienie problematyki ochrony i przetwarzania danych osobowych ale również zasad bezpieczeństwa w obszarze danych w szczególności w IT. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału, które załączane jest do dokumentacji RODO.

 

Plan szkolenia wewnętrznego z zakresu znajomości zasad ochrony danych osobowych

Zakres szkolenia:

 • Definicje dot. Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Definicje dot. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny
 • Zasady ujawniania oraz powierzania danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Przepisy karne
 • Przegląd zbiorów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania
 • Przegląd treści Polityki Ochrony Danych Osobowych
 • Zabezpieczenia fizyczne obszarów przetwarzania
 • Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT
 • Zasady bezpiecznego korzystania z oprogramowania
 • Zasady bezpiecznego korzystania z internetu
 • Zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej
 • Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu
 • Postępowanie dyscyplinarne