Wiedza

Jesteśmy certyfikowanymi ekspertami w zakresie dokumentacji i przepisów oraz stosowania zabezpieczeń zgodnych z RODO.

Współpracujemy z największymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w przepisach RODO. Nasza wiedza i doświadczenie obejmują cały zakres bezpieczeństwa informacji, od wymagań prawnych wynikających np. z RODO, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, po projektowanie systemów zabezpieczeń w systemach informatycznych.