Prawa

Prawa osób

Każdej osobie, których dane są przetwarzane  przysługuje szereg praw:

 • Informacji (tzw. obowiązek informacyjny);
 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym, tj. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych (byciu zapomnianym)

Obowiązek informacyjny to jeden z najważniejszych ale też i często zaniedbywanych praw osób. Dlatego też jest według nas jest podstawowym fundamentem, który zostanie oddzielnie opisany.

Jak wynika z przepisów każda osoba, której dane są przetwarzane może złożyć do administratora wniosek o realizację praw określonych. W praktyce takie wnioski pochodzą głównie od klientów, kontrahentów i pracowników.  Odpowiedź powinna być udzielona w sposób zwięzły i zrozumiałej (zgodnie z zasadą rzetelności), bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż miesiąc. Występują 3 formy komunikacji:

 • pisemna – w formie pisemnej przesłanej pocztą, kurierem lub osobiście (warto zadbać o potwierdzenie odbioru)
 • elektroniczna – wysłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie
 • ustna – osobiście lub w rozmowie telefonicznej. W tym przypadku administrator powinien potwierdzić tożsamość.