Świadomość

Naszym celem jest zwiększenie świadomości przepisów RODO.

Zdecydowanie najbardziej potrzebne jest w każdym przedsiębiorstwie zbudowanie wśród pracowników i współpracowników odpowiedniego poziomu wiedzy na temat ochrony danych, cyberzagrożeń i ich konsekwencji. Ze statystyk wynika, iż najczęstszą przyczyną incydentów jest niestety czynnik ludzki.

Działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty wymienione są jako jeden z głównych obowiązków inspektora ochrony danych (por. art. 34 RODO).