Minęły już trzy lata i zauważyliśmy znaczący wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie ochrony danych osobowych oraz generalnie bezpieczeństwa informacji. Choć trudno mówić o sytuacji idealnej, jednak zdecydowanie nastąpiła znacząca poprawa. Na pewno zwiększyła się także transparentność czynności przetwarzania danych. Począwszy od spraw związanych z COVID-19, a kończąc na zagrożeniach bezpieczeństwa związanych ze zdalną pracą, ubiegły i obecny rok był okresem, w którym zespoły zajmujące się ochroną bezpieczeństwa danych zostały poddane ciężkiemu testowi.

W związku w 3 rocznicą Forum ABI EXPERT zorganizowało ogólnopolską konferencja dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych. W trakcie Forum 15 ekspertów przedstawili rozwiązania problemów i przepisów, z którymi borykamy się w pracy jako Inspektorzy Danych Osobowych.

W programie m.in.:

  • Postępowania przed Prezesem UODO – aktualne problemy
  • Klasyfikacja incydentów i ich zgłaszanie – przegląd obowiązujących regulacji prawnych
  • Dopuszczalność wykorzystania nieujawnionych nagrań rozmów w stosunkach pracy
  • Problemy ochrony danych osobowych w zbiorowym prawie pracy
  • Naruszenia bezpieczeństwa danych związane z numerem PESEL
  • Ochrona danych osobowych pracowników w dobie COVID-19

 

Jak zawsze czynnie bierzemy udział w tego typu konferencjach. Dzisiaj wspominam jak 3 lata temu byłem na uroczystym w dniach otwartych w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie najbardziej obleganym miejscem był stolik ekspercki dr Pawła Litwińskiego. Dr Litwiński właśnie dzisiaj poprowadził moim zdaniem najciekawszą prelekcję na temat naruszeń bezpieczeństwa danych związane z numerem PESEL.