Musimy być na bieżąco z tym, co dzieje się w branży i ciągle się uczyć. Warto wyrobić w sobie nawyk codziennego sprawdzania portali z interesującej nas dziedziny, czytanie przynajmniej jednego artykułu dziennie, sprawdzanie literatury i wymagań dotyczących naszego zawodu. Profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków jest niemożliwe bez bieżącego śledzenia branży ochrony danych osobowych. W dziedzinie przepisów RODO wiedza często się dezaktualizuje, w związku z tym dbamy o stałe poszerzanie wiedzy.

Aby podnieść kompetencje wybrałem studia rekomendowane przez GIODO. Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych Uniwersytet w Białymstoku podpisał porozumienie z GIODO. Podpisano porozumienie w celu zapewnienia, by wiedza przekazywana w toku procesu kształcenia była na najwyższym poziomie i zgodna ze stanowiskami GIODO w sprawach, które były przedmiotem jego rozstrzygnięć.