Ministerstwo Cyfryzacji wydało kolejny przewodnik RODO dla administracji To był najtrudniejszy dokument twierdzi dr Maciej Kawecki – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych. Administracja publiczna jest zobowiązana do uszanowania prywatności ale z drugiej strony obywatele oczekują transparentności, co wymaga dostępności do informacji publicznej m.in. udostępniania protokołów, zapewnienia jawności posiedzeń co wiąże się z ujawnianiem danych osobowych. W tym obszarze dochodzi do wielu kontrowersji i konfliktów w zakresie ochrony danych. Ciekawy przykład dotyczy jawności posiedzeń w których uczestniczą oprócz radnych osoby które składają skargi lub są skarżone. Ustawa o samorządzie mówi o tym, że posiedzenia mają być jawne i utrzymywane lecz w tym przypadku tylko dane wrażliwe powinny być anonimizowane. Dodatkowym obowiązkiem jest wywieszenie informacji o tym, że posiedzenie jest transmitowane oraz kto jest administratorem.
Nowy przewodnik po RODO jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. W poradniku zawarto 27 pytań wraz z odpowiedziami. Formę poradnika trafi niebawem do urzędów wojewódzkich. ściągnij